Home » Как се прави сървър » Как се прави сървър на Minecraft под Windows

Как се прави сървър на Minecraft под Windows

Може да видите и темата в форума: Как се прави сървър Minecraft под Windows
Тук ще разберете как се прави сървър на Minecraft под Windows.
Как се прави сървър на Minecraft с Craftbukkit.
1. Изтеглете последната версия на craftbukkit от тук – CraftBukkit – Recommended Build
2.Поставете файла в папката която искате да е сървъра.
3.Отворете текстов редактор като notepad++ или какъвто имате и напишете:

Код за потвърждение:
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE

и запазете файла като run.bat не като текстов документ и го сложете в същата папка в която сложихте изтегления файл.
4.Кликнете 2 пъти на run.bat и сървъра е готов и стартиран.
5. За да спрете сървъра пишете „Stop“ в конзолата.
Пълна информация може да видите тук: Setting up a server