Home » Режим на игра(game mode) » Творчески режим на игра (Creative)

Този режим на игра е един от основните в Minecraft. Той позволява на играчите лесно да създават и унищожават структури. В creative mode (творчески режим) играчите също могат да унищожат всички блокове мигновено и способността да летят. На играчите са дадени безкраен брой блокове за изграждане и нямат бар за здраве по този начин играчът има имунитет към всички видове щети. Единствените възможни начини които има играчът за да умре са като използва /kill команда или да попадне в Void. Като се възползват от това, играчите могат да създават големи конструкции.