Home » Enchanting(Подобрение) » Какво е Enchanting в играта

Чрез Enchanting в играта може да добавяте специални умения на брони, инструменти, оръжия. Enchanting изисква използването на точки опит, по-добрите енчанти изискват повече опит. Единствения енчантинг(enchanting) при който не губите опит е чрез търговията със Villager Priest(селянин свещеник) който може да подобри, enchant някои предмети в замяна на Emerald(емералди)