Блокове

Блок тип Икона Id
Въздух   00
Камък Камък 01
Блок трева Блок трева 02
Кален блок Блок кал 03
Здрава скала Здрава скала 07
Вода Вода 08
Лава Лава 10
Пясък Пясък 12
Дребен чакъл Дребен чакъл 13
Златна руда Златна руда 14
Желязна руда Желязна руда 15
Въглищна руда Въглищна руда 16
Дърво Дърво 17
Листа Листа 18
Lapis Lazuli Ore Lapis Lazuli Ore 21
Пясъчник Пясъчник 24
Трева Трева 31