Блок трева

Блокът трева съдържа кафяв и зелен цвят. Когато е покрит със сняг блокът е бял. На естествените карти върху него се появява трева и кал. В професията mining този блок се определя като кал. Блокът се набавя по-лесно с лопата, но когато играча копае без лопата той се набавя малко по-трудно. Този блок се създава при генерацията на картата. След това, той може да се разпространява само от близкия блок. Тревата се поставя директно от един блок до другия и не се влияе от пропуски или други блокове.