Кален блок

Този вид блок е в изобилие в целия Minecraft свят. Това е блок който често се използва за направата на временен подслон доста бързо, защото е често срещан. Калния блок(Dirt) прави по-голямата част от горните слоеве на блоковете, между трева, сняг и камък. Това е много слаб блок и лесно се унищожава при взрив с TNT или шипове. Когато черния блок е в непосредствена близост до трева той и е изложена на светлина калния блок има вероятност да се превърне в трева. Този блок винаги ще бъде полезен независимо как се добива. Най-бързо се добива с лопата. Използването на мотика превръща блока в земеделски блок и може да бъдат засадени семена върху него.