Здрава скала

Здрава скалата е неразрушим вид блок.  Основната функция на този вид блок е да създаде непреодолима бариера на дъното на картата. Здравата скалата е невъзможно да бъде получена без модове или играта да бъде пусната в творчески режим. Този блок не може да бъде унищожен и с помощта на TNT!