Home » Minecraft уроци » Как се прави кофа в minecraft

Как се прави кофа в minecraft

Кофите се използват за пренасяне на вода, лава или мляко. Кофа за мляко може да получите като кликнете с десен бутон върху крава. Може да ги ползвате като средство за гмуркане под вода, като влезнете във вода с празна кофа може да дишате под вода и да напълните въздуха на играча. За повторно използване на кофата просто скочете извън водата. Кофите могат да бъдат изработени от желязо или да ги намерите в подземията. Как се прави кофа в minecraft Имате 53% шанс да намерите кофа в сандък в подземията. Празните кофи също могат да бъдат използвани за пренасяне на лава или вода.
Кофите пълни с вода могат да се използват за да се гасят пожари в случай на неотложна ситуация. Ако искате да си направите езеро или басейн също тези кофи ще ви помогнат да го напълните. Кофите с вода могат да се използват и в земеделието в играта за прибиране на реколтата.
Кофите пълни с лава може да се използват за оръжие и за защита от неприятели в играта. Кофата с лава и най-доброто гориво за пещ в играта. Кофите с мляко се използват за премахване на отрова в играта като се пият, от тях може да си направите и торта като добавите яйца и пшеница. За разлика от водата и лавата млякото не може да бъде поставено в околната среда.
Видове кофи:

  • Кофа с мляко
  • Кофа с лава
  • Кофа с вода

За да направите кофа поставете Iron Ingots по този начин:
как се прави кофа в minecraft