Home » Enchanting(Подобрение) » Основи на enchanting в играта

Предмет може да бъде enchantnat като първо кликнете с дясно копче на масата за енчантинг и ще се покаже прозорец със място за 1 предмет. Трябва да поставите искания предмет за енчант в това празно място е след поставянето веднага ще се появят три произволни опции, само опции с необходимото ниво, по-малко или равно на играча може да бъдат избрани. Всеки вариант ще добави на предмета произволна опция от enchant, която зависи от точките опит които са изхарчени за енчанта. Предметите също могат да бъдат enchant-нати като се използват команди за енчант, но това позволява само за нормалните енчанти. Колкото повече опит се изхарчи, толкова по-добър ще е енчанта(подобрението). Подобряването на предметите(enchanting) са ограничени на всички видове брони, инструменти, мечове и лъкове.. Обикновено долния enchant като ботушите най-добрият.